Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania Kart zgłoszeniowych do Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 w terminie do 17 grudnia  2020 roku na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli, ul. Warszawska 21,
21-413 Serokomla lub e-mailem
gops@gminaserokomla.pl

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

 

Do pobrania:

Galeria

  • Powiększ zdjęcie