Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli  przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Serokomla  jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Serokomla

13.05.2021- 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania –14.040 zł.

Całkowita wartość – 14.320 zł.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień
w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Serokomla wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało
2 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zatrudniono 2 opiekunów, którzy realizują wsparcie
w  łącznym wymiarze 68 godzin miesięcznie.   

Szczegółowe informacje dotyczące programu   można uzyskać pod numerem telefonu
25 755 45 87.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie