W dniu 5 grudnia 2015 r. w gminie Serokomla po raz kolejny odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora połączona ze spotkaniem opłatkowym.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2015

W dniu 5 grudnia 2015  r. (tj. sobota) w gminie Serokomla po raz kolejny odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora połączona ze spotkaniem opłatkowym.

Główny cel spotkania to podtrzymywanie idei świąt i podążanie kierunkiem wyznaczonym przez tradycję nakazującą dzielenie się wszystkim tak, by w ludzkich sercach zagościła miłość, a na ludzkich twarzach uśmiech i radość. Ponadto „Dzień Seniora” jest to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy urodzili się i pamiętają urok lat ubiegłego wieku.

Święta Bożego Narodzenia, jak również czas poprzedzający go są szczególnym okresem. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, miłości. W tych dniach każdy człowiek powinien kierować swe myśli swoim najbliższym – rodzinom i krewnym, jak również ludziom starszym, samotnym, potrzebującym wsparcia i opieki.

Kierując się tymi zasadami po raz kolejny w gminie Serokomla odbyło się takie spotkanie.

W tym roku na tą uroczystość zaproszeni zostali mieszkańcy gminy urodzeni do dnia 31.12.1937 r.

Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół w Serokomli i rozpoczęła się ok. godz. 10:00, a przybyli na nią: ks. Kanonik Stanisław Czajka,  Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława BM w Serokomli – ks. Henryk Domański, Przewodniczący Rady Gminy – p. Janusz Kozarski, Wójt Gminy Serokomla – p. Piotr Chaber, Zastępca Wójta – p. Aneta Mazur, Sekretarz Gminy – p. Teresa Ponikowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli – p. Hanna Niedziółka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli –
p. Agnieszka Ponikowska wraz z pracownikami oraz 60 Seniorów.

Pierwsza część spotkania odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie gości witali przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas – przebrani za anioły i każdej osobie wręczali własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli – p. Agnieszkę Ponikowską przywitała wszystkich serdecznie i oficjalnie rozpoczęła uroczystość. Uczniowie Zespołu Szkół pod przewodnictwem nauczycieli: p. Anny Krasnodębskiej, p. Magdaleny Sokołowskiej, p. Pawła Frydrycha oraz p. Cezarego Kusyka przedstawili przygotowaną część artystyczną o tematyce bożonarodzeniowej. Na zakończenie wszyscy przybyli goście otrzymali od młodzieży słodkie upominki.

Druga część spotkania odbyła się w stołówce Zespołu Szkół, a rozpoczęła się wspólną modlitwą, następnie odczytano fragment Pisma Świętego, po czym nastąpiło połamanie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. W tak wyjątkowym momencie pojawiło się wiele wzruszeń, miłych słów, pełnych nadziei na nadchodzący czas.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Wójt Gminy Serokomla – p. Piotr Chaber oraz Proboszcz Parafii w Serokomli – ks. Henryk Domański, którzy nawiązali do istoty ważnego czasu jakim jest Boże Narodzenie oraz złożyli wszystkim życzenia świąteczne.

Poczęstunek przygotowany został przez pracowników stołówki Zespołu Szkół w Serokomli. 

Wśród przybyłych Seniorów wyłoniono trzy najstarsze Panie: p. Janinę Plewka – ur. 1922 r., p. Marianna Wachnik – ur. 1923 r. oraz p. Reginę Żaczek – ur. 1924 r. Najstarsze uczestniczki spotkania otrzymały kwiaty, natomiast wszyscy dostali słodki upominek w postaci czekolady.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze, śpiewane były kolędy, recytowane wiersze. Pani Regina Cienkusz z kilkoma kobietami zaśpiewały pastorałkę z kantyczki, którą doskonale pamięta starsze pokolenie, a aktualnie rzadko można ją usłyszeć.

Wśród Seniorów pojawiły się serdeczne podziękowania za organizację takiego uroczystego, a zarazem bardzo wyjątkowego spotkania. Łatwo było zauważyć zadowolenie na ich twarzach podczas rozmowy ze swoimi rówieśnikami, których tak często nie widują.

„Dzień Seniora” stał się tradycją istniejącą w gminie Serokomla, zaproszeni goście,
a w szczególności Seniorzy na zakończenie spotkania wyrażali swoje zadowolenie na wspomnienie o następnej uroczystości, która odbędzie się już za rok…. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie