„Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli informuje, iż Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie wspólnie z 7 gminami powiatu łukowskiego realizuje projekt „Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim w okresie od 1.11.2017r do 31.12.2018r.”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś - 11 Włączenie społeczne; Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Celem programu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej:

- mediacje rodzinne,

- poradnictwo psychologiczne,

- poradnictwo prawne,

- poradnictwo psychologiczne dziecięce,

- pomoc psychiatry środowiskowego,

- terapia rodzinna,

- poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia i współuzależnienia od

alkoholu i narkotyków,

- poradnictwo w zakresie przemocy domowej,

- poradnictwo obywatelskie.

 

Grupa docelowa:

Z usług mogą skorzystać osoby korzystające ze świadczeń pomocy społ. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej , tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Z poradnictwa będą korzystać także osoby z otoczenia rodzin wykluczonych społecznie, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne.

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli, pokój nr. 12, lub

tel. 25 755 46 88.

 

Zapraszamy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie