PORADY SPECJALISTÓW

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2020

miny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli przypomina, iż w 2020 r kontynuuje realizację projektu „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, a także z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Staninie, Adamowie, Krzywdzie, Serokomli, Wojcieszkowie w Woli Mysłowskiej oraz w Trzebieszowie.

Projekt zakłada rozwój usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również  o charakterze profilaktycznym poprzez:

 

 - specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu  

    funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych;

- działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-          

   wychowawczych;

- pracę socjalną.

Zachęcamy do skorzystania z BEZPŁATNCH  PORAD SPECJALISTÓW: 

 • Prawnik

 • Psycholog

 • Psycholog dziecięcy

 • Mediator 

 • Psychiatra środowiskowy 

 • Terapeuta rodzin

 • Specjalista ds. uzależnień

 • Specjalista ds. przemocy 

 • Poradnictwo obywatelskie  

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zapraszamy do zapisywania się na warsztaty wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pierwsze planowane spotkanie odbędzie się w kwietniu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie