KOMUNIKAT Nr 3/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 17 marca 2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2020

KOMUNIKAT Nr 3/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 17 marca 2020r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Serokomla i jednostek organizacyjnych.

Nr pisma O.5535.3.2020

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce  o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz koniecznością podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2

od wtorku 17 marca 2020 r. do odwołania

Urząd Gminy Serokomla i jednostki organizacyjne,  zawieszają czasowo bezpośrednią obsługę Interesantów.

 Wyjątek stanowić będą zgłoszenia zgonów, które będą realizowane po ich telefonicznym zgłoszeniu (tel. 25 623 97 69)

Wszystkie  wizyty  i spotkania w Urzędzie gminy oraz  w jednostkach organizacyjnych zostają odwołane.

W pozostałych sprawach zalecamy kontakt elektroniczny:  sekretariat@gminaserokomla.pl,  a wnioski wymagające podpisu – przez platformę epuap (adres skrzynki epuap /ugserokomla/skrytka).

Pozostałe czynności będą załatwiane na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną.

Odpisy aktów i decyzje wysyłane będą również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną.

Ponadto, jeśli chcemy uzyskać informacje jak załatwić sprawę, dowiedzieć się na jakim etapie jest załatwiana już sprawa albo toczące się postępowanie, proponujemy kontakt telefoniczny (25 755 45 02) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail urzędowy sekretariat@gminaserokomla.pl. Wystarczy podać swoje dane, przedmiot sprawy i kontakt zwrotny.

Wszelkie opłaty, w tym podatek rolny czy od nieruchomości można dokonywać on-line  przez bankowość elektroniczną.

Wpłaty gotówkowe w kasie Urzędu Gminy zostają zawieszone, dopuszczone są wyłącznie płatności bezgotówkowe :

- konto podstawowe: 98 9203 0002 0020 0035 2000 0020

-  gospodarowanie odpadami: 75 9203 0002 0020 0035 2000  0240

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku naliczania odsetek od nieterminowych wpłat (np.   w przypadku braku możliwości  zapłaty poprzez bankowość elektroniczną) będzie  możliwość złożenia przez podatnika stosownego wniosku o udzielenie ulgi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa.

Informuję również, że wszelkie niezbędne  wizyty w Urzędzie Gminy możliwe są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu jej terminu i godziny z pracownikiem Urzędu.

 

Wszystkie te zalecenia mogą stanowić pewną niedogodność – ale robimy to w trosce  o bezpieczeństwo wszystkich Mieszkańców.

 

Kontaktowe adresy poczty elektronicznej i numery telefonów jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Gminy Serokomla

tel./fax (25) 755 45 02, USC (25)  623  97 69

e-mail: sekretariat@gminaserokomla.pl

2.  Gminny Zakład Usług Komunalnych

 tel. (25) 631  62 82

e-mail: gzuk@gminaserokomla.pl

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel/ Kierownik  (25) 755 46 87,  świadczenia rodzinne, wychowawcze (25) 755 45 06 ,  pracownicy socjalni (25) 755 46 88

e-mail: gops@gminaserokomla.pl

 

Nr  tel. poza godzinami urzędowania:

Wójt - 501 218 394

Zarządzanie Kryzysowe - 697 017 474

GOPS - 505098512

 

                                                                                                                       Wójt Gminy Serokomla

                                                                                                                            /-/ Piotr Chaber

Galeria

  • Powiększ zdjęcie