Rozeznanie cenowe na usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020.

Prosimy o składanie ofert na realizację usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnoprawnej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do 10 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 na adres: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla lub drogą elektroniczną na adres: gops@gminaserokomla.pl.

Rozeznanie cenowe nie stanowi zapytania ofertowego, posłuży jedynie szacowaniu wartości zamówienia.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie