Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), w ramach podprogramu 2017.

12 października 2017

W gminie Serokomla ponownie realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), w ramach podprogramu 2017. Program ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Głównym celem Podprogramu 2017 jest przede wszystkim „zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestniczenia w działaniach w ramach środków towarzyszących”.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej:

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 2. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 3. trudności w integracji cudzoziemców (…);

 4. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 5. alkoholizmu lub narkomanii;

 6. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 7. klęski żywiołowej lub ekologicznego”

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w Pomocy Żywnościowej oraz zasady przekazywania artykułów:

Osoby zainteresowane wsparciem w formie pomocy żywnościowej oraz spełniające w/w kryteria powinny zgłosić się do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli, przy ul. Warszawskiej 21

Po wypełnieniu stosownych oświadczeń osoby kwalifikujące się do pomocy otrzymują skierowanie.

Skierowania wydają pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka.

Realizacją Podprogramu 2017, w tym wydawaniem artykułów spożywczych zajmują się osoby działające w Stowarzyszeniu Kolonia Zachodnia w Serokomli, z siedzibą przy ul. Kościelnej 3.

Pomoc żywnościowa wydawana jest w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Serokomli, w dniu 21 i 23 października 2017 r.

Artykuły spożywcze wydawane są w formie paczek żywnościowych, które składają się z kilku artykułów spożywczych z różnych grup towarowych.

Całościowy zestaw artykułów spożywczych obejmuje następujące produkty: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały i olej rzepakowy.

Żywność w ramach PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 25 755 46 88.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie