Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Opieka wytchnieniowa- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

W związku z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Głównym celem programu jest wsparcie  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  1. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

  

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną
, która wymaga stałej opieki  w zakresie potrzeb  życia codziennego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej. Limit usług opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż: 240 godzin dla usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz  14 dni dla usługi świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

TERMIN:

1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 

 

            Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Serokomli. tel. (25) 755 46 87 lub zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do składania Kart zgłoszeniowych do Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 w terminie do 14 listopada  2023 roku na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli, ul. Warszawska  21, lub e-mailem gops@gminaserokomla.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są pod niżej wskazanym linkiem:

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Do pobrania:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-Programu-OW-JST-2024-karta-realizacji-uslug-1698671224.docx