Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

Dodatek węglowy

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zmianami) nakłada na gminę obowiązek wypłaty dodatku węglowego, w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W chwili obecnej wszystkie środki dotychczas przekazane przez Wojewodę Lubelskiego na ten cel, zostały wypłacone mieszkańcom, a na kolejne oczekujemy. W związku z tym, nie ma możliwości wypłaty tego dodatku w ustawowym terminie.

Wobec powyższego dodatek węglowy dla osób które złożyły wnioski po
 8 września br. i będą spełniać wymogi ustawowe, zostanie wypłacony niezwłocznie po otrzymaniu środków na wypłatę dodatku węglowego
i wprowadzeniu tych środków do budżetu gminy.