Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli z dnia 21 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE  Nr 5/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie  ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r.